/CarServiceBook
CarServiceBook 2017-02-14T13:06:20+00:00

PRO.CARSERVICEBOOK

Ha kontroll över livscykeln på alla dina fordon.

Spara arbetsmaskinernas händelser och händelsebilder var och när som helst. Tillsätt påminnelser på dina olika arbetsmaskiner om t.ex. service eller besiktning.

Som förman får du informationen från fältet i realtid.

All information och alla händelser är tillgängliga direkt efter registreringen.

Registrera dina arbetstimmar behändigt medan du jobbar.

Då lokaliseringen på arbetsstället eller arbetsmaskinen byts, registreras arbetstimmarna med den nya informationen från och med bytesstunden.

Tjänsten producerar statistik och rapporter.

CSB producerar timm- och kostnadsrapporter som du kan t.ex. Anväbda som stöd för faktureringen. Tjänsten räknar ut kostnader och hjälper dig förutspå framtida kostnader.

PROVA PRO.CSB GRATIS I TVÅ VECKOR
BEKANTA DIG MED CSB

CARSERVICEBOOK

Mata in information när och var som helst.

Du kan om du så vill lägga till en bild på kvittot för någon händelse. Händelser kan vara t.ex. Tanking, service, reservdel, körjournalsanteckning, eller någon annan kostnad som t.ex.
försäkningspremie eller fordonsskatt.

Följ med ditt fordons kostnader.

CSB möjliggör uppföljning av gamla kostnader och en beräkning av framtida kostnader på basen av verkiliga kostnader samt genom att mata in framtida händelser.

Var fri.

Oberoende på ditt fordons märke eller årsmodell, är CSB för dig. Mata in information på ett sätt som är lämpligt för dig, du kan fylla på och redigera det senare.